Klantcase

Leidsche Rijn college behaalt tijdwinst met Hoy!

Producten toegepast

Scholenkoepel

Nuovo

Leerlingenaantal

1600-1800

Een ideale en laagdrempelige manier om als mentor contact te onderhouden met de ouders. Zeker tijdens de lockdowns van 2020 veel gebruik gemaakt van de mededelingen-functie, en ook de groepsapp-functie met de ouders was geweldig. Iedereen had steun aan elkaar, zonder dat er nummers of andere privacy-gevoelige gegevens hoefden te worden uitgewisseld.

Steven van Eijk
Docent Leidsche Rijn College
Ken je Hoy al?

Met Hoy krijgt elke school een eigen mobiele app. Eén centraal communicatiekanaal waarin de school en docenten makkelijk contact houden met ouders en leerlingen.

Meer weten?