Ons verhaal  
co-creatie in het onderwijs.

Lees verder

Ontwikkelen
samen met scholen.

Ons meest onderscheidende kenmerk is dat we stellig overtuigd zijn van de waarde van co-creatie. Niet alleen ontwikkelen we op basis van feedback van scholen en hun gebruikers, we zijn kritisch, denken mee en blijven vragen stellen. Vanaf het prille begin van Infowijs buigen wij ons zo samen met scholen over de vraag hoe we ouders beter met scholen kunnen verbinden.

Het is dan ook onze missie om slimme schoolcommunicatie te faciliteren: onze communicatietools helpen scholen zichzelf efficiënter te organiseren. Dat Hoy, Schoolwiki en Brugger hier succesvol in zijn, komt voort uit de aansluiting op de dagelijkse praktijk van schoolcommunicatie. Dit is te danken aan alle scholen die deze tools samen met ons hebben bedacht, ontwikkeld, getest en ook nu continu feedback en ideeën met ons delen.

Verder lezen

Alle communicatie
voor middelbare scholen.

Met Hoy, Schoolwiki en Brugger wordt de schoolcommunicatie overzichtelijk, toegankelijk en efficiënt georganiseerd. Vanuit alle lagen van de school. Dat vergt omdenken: onze tools vervangen samen gefragmenteerde communicatie via (massa)mails, Whatsapp, nieuwsbrieven, papieren formulieren, normale brieven, intranet, portalen, een PDF schoolgids, rondzwervende documenten, etcetera.

Door alle schoolcommunicatie (Hoy), schoolinfo (Schoolwiki) en digitaal aanmelden (Brugger) laagdrempelig op één plek aan te bieden, breng je ouders, leerlingen en medewerkers dichterbij de school.

Het enige communicatiemiddel wat je hiernaast nog nodig hebt is voor externen: je website, als uithangbord voor de organisatie en voor de werving. Ook daarmee integreren Hoy, Schoolwiki en Brugger mooi tot één geheel.

Verder lezen

Scholen
die je voorgingen.

Al meer dan 200 VO scholen gebruiken onze communicatietools. Vraag ze eens naar hun ervaringen. Wij zijn trots dat Hoy en Schoolwiki zo goed worden gebruikt, maar daar kunnen zij je nog veel beter over vertellen.

Producten
voor scholen.

Hoy app
VO communicatie app.

Met Hoy houden scholen makkelijk contact met ouders, leerlingen en medewerkers. Communicatie hoeft geen rompslomp te zijn.

Schoolwiki
De schoolgids anno nu.

Via de slimme zoekfunctie van de Schoolwiki, hebben ouders inzicht in alle schoolinformatie. Overal en op elk apparaat.

Brugger
Alle aanmeldingen, gewoon digitaal.

Met Brugger laat je ouders hun kinderen eenvoudig online aanmelden voor jullie middelbare school. Terwijl jullie alle aanmeldingen makkelijk controleren en doorzetten naar het administratiesysteem.

“Hoy is very user-friendly and has significantly improved our communication with parents. Any questions or suggestions we have for the app are also dealt with very efficiently.”

Ankie Jones

International School Hilversum