Klantcase

Groene Hart Scholen kiest voor efficiënte communicatie!

Producten toegepast

Scholenkoepel

Groene Hart Scholen

Leerlingenaantal

3200-3400

Investeer in communicatie met ouders

Als scholen hun communicatie van randzaak tot speerpunt maken, volgt die felbegeerde ouderbetrokkenheid vanzelf.

Lees verder