Verantwoord  
met data.

Voor onze producten en de projecten van opdrachtgevers werken we met gebruiks- en persoonsgegevens. Data die over jou of over ons kan gaan.

Een goede omgang met deze data is tegenwoordig niet vanzelfsprekend. Noch is het duidelijk voor jou als gebruiker of opdrachtgever wat er met je data gebeurt. Dat doen wij anders.

We vertellen je graag hoe wij hier bij Infowijs mee omgaan. Wij zien data:

1. Data als verlengstuk van jou als persoon

2. Data als middel om relaties te versterken

3. Data als onze verantwoordelijkheid

Data als verlengstuk van jou als persoon

Jouw persoonsgegevens zijn van jou. Daaronder valt natuurlijk informatie als je naam en geboortedatum, maar bijvoorbeeld ook je contactinformatie, foto’s en berichten. Alles wat te herleiden is tot jou als individu. Daarom zien wij deze gegevens als een verlengstuk van jou als persoon.

Dat betekent dat we deze data nooit loskoppelen van jou als persoon: we verwerken alleen de gegevens die de applicatie echt nodig heeft om jou een goede gebruikerservaring te garanderen en vragen nooit meer informatie op dan nodig is voor het primaire doel van de applicatie. Ook volgt hieruit dat we jouw gegevens nooit aan derde partijen verstrekken zonder jouw expliciete toestemming.

Voor onze producten maken wij apart afspraken met de gebruikers over hoe er met hun persoonsgegevens en data wordt omgegaan. Met organisaties (bijv. scholen) wordt een verwerkersovereenkomst met privacy- en beveiligingsbijsluiter afgesloten en individuele gebruikers (bijv. ouders) gaan akkoord met een product-specifieke privacy policy. Al deze afspraken zijn een verdere uitwerking van de richtlijnen hierboven.

Alleen de benodigde data wordt opgevraagd en verwerkt
Jouw data wordt nooit gedeeld met derde partijen

Data als middel om relaties te versterken

We verwerken data niet om meer over je te weten te komen, maar juist om jou te helpen simpel contact te leggen met mensen en organisaties. We verwerken data met het doel menselijke relaties te bevorderen.

Daarom staat in onze producten en applicaties goede communicatie centraal, waarbij jouw data instrumenteel is om goed contact met anderen te faciliteren. Een simpel voorbeeld: wij slaan een berichtje op zodat iemand anders dit kan lezen en een e-mailadres zodat dit berichtje ook aankomt. Wat we niet doen, is data verzamelen om jouw profiel inzichtelijk te maken voor anderen. Ons uitgangspunt hierbij is dat mensen méér zijn dan een reeks cijfers.

Verwerking van data om jouw contact met anderen te faciliteren
Ons uitgangspunt: mensen zijn méér dan een reeks cijfers

Data als onze verantwoordelijkheid

Samen met de Nederlandse privacywaakhond (Autoriteit Persoonsgegevens) en volgens de Europese privacywetgeving (AVG), beschouwen we jouw data als onze verantwoordelijkheid. Als verwerker is het aan ons om alleen de benodigde data te verzamelen. Daarnaast ligt er een extra verantwoordelijkheid bij ons in het veilig opslaan, beveiligen en tijdig verwijderen van deze data.

Wij slaan jouw data altijd op binnen de Europese Unie, waar we dit beveiligen volgens de laatste technologieën en protocollen. En als er data moet worden verstuurd - bijvoorbeeld van of naar jouw mobiel - gebeurt dit altijd met encryptie. Geen enkel bedrijf kan zich 100% tegen hacks beschermen… maar kan dat wel proberen. Daarnaast verwijderen we jouw data weer als dit niet meer nodig is of jouw gebruikersprofiel wordt verwijderd.

Het is onze verantwoordelijkheid om alleen benodigde data te verzamelen
Alle data blijft binnen de EU, volgens de AVG privacywetgeving