Klantcase

Edith Stein zet zowel Hoy als Schoolwiki in voor hun centrale communicatie!

Producten toegepast

Scholenkoepel

Lucas VO

Leerlingenaantal

1000-1200

Met Hoy worden berichten veel beter gelezen dan vroeger. We krijgen dan ook positieve reacties van ouders. Terwijl wij juist regelmatig klachten kregen over het niet ontvangen van informatie.

Gert Jan Kloos
Directeur Edith Stein College
Investeer in communicatie met ouders

Als scholen hun communicatie van randzaak tot speerpunt maken, volgt die felbegeerde ouderbetrokkenheid vanzelf.

Lees verder