Klantcase

Kennemer Praktijkschool communiceert efficiënter via Hoy

Producten toegepast

Scholenkoepel

SVOK

Leerlingenaantal

0-200

Eén van onze doelen voor dit schooljaar is de ouderbetrokkenheid vergroten, dat is met de Hoy app in drie maanden al gelukt.

Ivo Krop
Directeur Kennemer Praktijkschool

Het contact met de ouders is veel makkelijker. Het is laagdrempelig en effectiever dan via email

Esseline Reichgelt
Docent Kennemer Praktijkschool
Ken je Hoy al?

Met Hoy krijgt elke school een eigen mobiele app. Eén centraal communicatiekanaal waarin de school en docenten makkelijk contact houden met ouders en leerlingen.

Meer weten?