Schoolcommunicatie

Welke relatie gaan scholen aan met ouders?

Geschreven door Tobias de Graaf op 23 okt. 2020

Een tijdje geleden kregen wij de vraag van een middelbare school of we een ouder handmatig aan Hoy konden toevoegen, omdat ze niet in Magister hoefde. Wij zijn gewend dat alle gebruikers in de Hoy app worden gesynchroniseerd met de administratiesystemen. Dus we waren benieuwd en vroegen door: waarom wilde deze ouder eigenlijk niet in Magister?

Het antwoord bleek eigenlijk vrij simpel: ze wilde met de school spreken over haar kinderen. In de vorm van contact met de mentor of een corona update van de school, maar niet zozeer in de vorm van cijfers en verzuimpercentages. Ze sloeg het inzicht hierin af.

Hoewel dit inzicht in prestaties via Magister of Somtoday en communicatie via Hoy elkaar juist aanvullen, zien we steeds vaker dat scholen en ouders dit tegen elkaar afwegen en de nadruk leggen op een goed gesprek. Ouders willen uiteraard weten hoe het met hun kinderen gaat. Maar in plaats van dit alleen zelf te controleren in de vorm van cijfers en verzuim, legt de ouder uit het voorbeeld haar vertrouwen in de mentor en school. Zij houden een oogje op het kind - zowel sociaal-emotioneel als qua prestatie -, geven regelmatig updates en trekken aan de bel als er iets aan de hand is.

Steeds meer middelbare scholen zijn dan ook actief bezig het vertrouwen van ouders te winnen door in te zetten op kwalitatieve communicatie in plaats van kwantitatieve informatie.

Dit is des te belangrijker omdat veel schoolleiders (87% volgens het CNV) aangeven steeds meer te maken te hebben met ‘veeleisende’ en ‘mondige’ ouders, die de expertise en beslissingen van de school en docenten betwisten. Dat deze ouders en verzorgers zelf bij ogenschijnlijk 'alle' informatie kunnen in Magister en Somtoday, ondergraaft de positie van de school. Tenslotte, wat heeft de mentor je nog te vertellen als je toch al de cijfers, spijbeluren en het te laat komen online hebt ingezien?

Ook politieke partijen is dit opgevallen, zij het vanuit een ander perspectief: de privacy van leerlingen. Zo betoogde Kamerlid Paul van Meenen (D66) twee jaar geleden dat pubers een bepaalde mate van vrijheid nodig hebben om verantwoordelijkheid te leren nemen en dat ze niet in een ‘glazen digitale kooi’ moeten komen vast te zitten. De belangrijkste informatie kan ‘in gesprek’ met de school en mentoren worden uitgewisseld. (Bron)

Je zou kunnen zeggen dat de kwantificering van de school-ouderrelatie gezond contact tussen school en ouder ondermijnt, waarbij de ouder de expert is in de opvoeding en de school in de opleiding. In plaats daarvan wordt de ouder zo de expert op zowel de opvoeding als de opleiding, met alle gevolgen van dien.

Wij zeggen daarom: vertrouw op de expertise van de middelbare school. En dat gaat nét wat makkelijker als ouders en docenten naast het inzicht in de administratie ook worden gefaciliteerd om een goed gesprek te voeren.

Benieuwd hoe andere scholen Hoy gebruiken?

Bekijk een video case study over hoe het 4e Gymnasium communicatie per app heeft omarmd.

Bekijk de video

Verder lezen.

Nog niet uitgelezen? Hier zijn een paar andere posts over Schoolcommunicatie .

Onze nieuwsbrief

We delen maandelijks nieuwe interviews, blogs, nieuwtjes, en product updates in onze nieuwsbrief! Meer dan 2500 mensen gingen je al voor, en ontvangen maandelijks de nieuwste content over schoolcommunicatie.