Infowijs

De Infowijs Persconferenties

Geschreven door Thom Erbé , Patrick van Marsbergen en Robin Petter op 26 okt. 2023

Spannend! Het eindejaarsgesprek, ook wel bekend als het functioneringsgesprek, staat weer voor de deur. Bij Infowijs doen we dit moment nét even anders. Je gaat namelijk niet alleen met je leidinggevenden terugkijken op je prestaties van het afgelopen jaar, maar je kijkt ook met het hele Infowijs-team vooruit op je persoonlijke groei. Waar het traditioneel gaat over prestaties, focussen wij ons op persoonlijke ontwikkeling.

Een “ouderwets” eindejaarsgesprek is een traditioneel jaarlijks overleg tussen een werknemer en leidinggevende, waarin prestaties worden geëvalueerd, doelen worden besproken en feedback wordt gegeven. Meestal vinden deze gesprekken plaats aan het einde van het kalenderjaar en dienen ze als basis voor salarisverhogingen en carrièreplanning. De focus ligt vaak op het beoordelen van het afgelopen jaar en geld. Bij Infowijs doen we dit net even anders, en kijken we ook vooral naar de ontwikkeling van onze teamleden. Dit in de vorm van De Infowijs Persconferenties.

We maken er direct een leuke teamdag van op een inspirerende locatie. En kan een collega er toch niet fysiek bij zijn, dan verzinnen we altijd een originele manier om degene er toch bij te betrekken!

Jouw persoonlijke ontwikkeling staat centraal

Onze Persconferenties zijn onderdeel van een uniek concept dat jaarlijks in oktober terugkeert. Het biedt de gelegenheid om samen met het hele team van Infowijs te reflecteren op ieders ontwikkeling in het afgelopen jaar en samen vooruit te kijken. Welke kennis en vaardigheden wil je het komende jaar verder ontwikkelen, hoe zie je jouw groei binnen het team en wat heb je van je collega’s nodig om daar te komen? Dit alles draait rondom jouw grote drijfveer: Waarom doe je wat je doet?

Binnen Infowijs vervult de Persconferentie de rol van het jaarlijkse voortgangsgesprek dat door veel organisaties wordt gebruikt. Bij ons ligt de nadruk echt op de persoonlijke ontwikkeling, en dit gebeurt samen met het hele team.

We moedigen iedereen aan om actief te luisteren en elkaar te inspireren om het beste in elkaar naar boven te halen. Er is geen goed of fout, het is jouw verhaal en jouw persoonlijke ontwikkeling.

Het canvas wijst je de weg

Iedereen vult hetzelfde canvas met negen vragen in, die je uitdagen om kritisch te kijken naar je persoonlijke ontwikkeling. Deze vragen zijn de bouwstenen van ieders verhaal tijdens jouw Persconferentie.


Iedereen krijgt circa zeven minuten spreektijd tijdens de persconferentie. Lang genoeg om te verdiepen, maar ook kort genoeg om niet in details te verzanden. Na iedere persconferentie is er ruimte voor ‘de pers’ om kritische vragen te stellen.

Met vragen stellen kom je tot de kern

Elke Persconferentie wordt gepresenteerd aan alle collega's van Infowijs. Zij hebben de rol van pers en mogen dus na elke Persconferentie vragen stellen. Er worden zelfs speciale perspasjes voor gemaakt ;-).

Elk verhaal wordt hiermee concreter en doelen worden nog helderder geformuleerd. Want, door elkaar vragen te stellen, word je gedwongen om nog concreter te kijken naar jouw eigen ontwikkelplan.

Omdat we bij Infowijs een cultuur van openheid, autonomie en vertrouwen hoog in het vaandel hebben staan, houd je je Persconferentie voor alle collega's. Dit betekent dat ook collega’s van andere teams, waar je normaal gesproken minder mee samenwerkt, de mogelijkheid hebben om vragen te stellen. Dit om juist ook tot andere inzichten te komen. Op deze manier plaatsen we persoonlijke ontwikkeling intrinsiek en centraal binnen het hele team van Infowijs.

Overgaan op actie

De Persconferentie is de kickstart voor ieders ontwikkeling in het nieuwe jaar. De uitdaging hierbij is om voornemens om te zetten naar concrete acties, zodat we iedereen nog beter kunnen helpen. Hierbij is de hulp van en samenwerking met het team cruciaal!


Dit actieplan is dan ook de basis voor jouw persoonlijke groei.

De Infowijs Persconferenties zijn onderdeel van onze bedrijfscultuur

De Persconferenties vereisen een paar belangrijke dingen, zoals een omgeving waar je jezelf kwetsbaar op durft te stellen. Infowijs heeft een aantal belangrijke kernwaarden opgesteld, waardoor we teambreed het vertrouwen voelen om een innovatief concept als De Infowijs Persconferenties uit te voeren.


  Het is namelijk niet vanzelfsprekend om je hoogtepunten, dieptepunten en ontwikkelingen te delen met al je collega’s. De Infowijs Persconferenties zijn inmiddels onderdeel van onze bedrijfscultuur en we zijn als bedrijf trots dat we voor deze vorm hebben gekozen. We zijn hierbij geholpen door teamcoach Martijn Jungst. Het concept is ontstaan vanuit ons SLIM traject, een subsidie om onze organisatie nog beter in te richten als bedrijf waar leren en ontwikkeling een centrale rol innemen.

  Het concept binnen een groeiend bedrijf

  “Leuk”, kan je denken, “maar dit gaat bij ons nooit werken want …”. Dit is een concept wat goed past bij onze cultuur en we moeten met het hele team hard werken om dit duurzaam te maken. Want, hoe zorg je op lange termijn, met nieuwe collega’s en een groter team, dat een dergelijk concept weet te beklijven? Hier liggen kansen en uitdagingen, die uniek zullen zijn voor elk bedrijf. Ook voor ons.


  Wil je daarover praten, of meer weten over De Infowijs Persconferenties? Neem dan contact op met Thom Erbé.

  Ken je Hoy al?

  Met Hoy krijgt elke school een eigen mobiele app. Eén centraal communicatiekanaal waarin de school en docenten makkelijk contact houden met ouders en leerlingen.

  Meer weten?

  Verder lezen.

  Nog niet uitgelezen? Hier zijn een paar andere posts over Infowijs .

  Onze nieuwsbrief

  We delen maandelijks nieuwe interviews, blogs, nieuwtjes, en product updates in onze nieuwsbrief! Meer dan 2500 mensen gingen je al voor, en ontvangen maandelijks de nieuwste content over schoolcommunicatie.