Hoy privacy

Privacy- en cookieverklaring Hoy

Versie 1.0 | Februari 2023

Jouw privacy is voor Infowijs B.V. (hierna: Infowijs) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.

 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.

 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de verwerking die plaatsvinden binnen Hoy, de applicatie van Infowijs. Onderwijsinstellingen kunnen Hoy inzetten voor de communicatie met schoolbeheerders, docenten, leerlingen, ouders en samenwerkingen binnen een onderwijsinstelling. Wanneer je als schoolbeheerder, docent, leerling of ouder gebruik maakt van Hoy, is de desbetreffende onderwijsinstelling verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die in Hoy verwerkt worden. Wij zijn dan slechts verwerker. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij in het kort uit, welke persoonsgegevens wij verwerken wanneer jij Hoy gebruikt. Gezien het feit dat wij slechts verwerker zijn voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in Hoy, verwijzen wij jou voor uitgebreide informatie of vragen over de omgang met jouw persoonsgegevens echter door naar de privacyverklaring van de desbetreffende onderwijsinstelling.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit wat wij bij Infowijs doen met informatie die wij over jou te weten komen, wanneer je gebruik maakt van Hoy. Door gebruik te maken van

Hoy, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van jou. Hieronder wordt per doeleinde aangegeven welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang de gegevens worden bewaard. Indien je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

Hoy downloaden

Naast de online webversie van Hoy (https://hoyapp.nl), is het ook mogelijk om onze applicatie te downloaden. Dit kun je doen via de App Store of via de Google Play Store. Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de desbetreffende aanbieder (Apple dan wel Google) verwerkt en waarvoor. Wij raden je daarom aan de relevante privacy- en cookieverklaringen van de desbetreffende aanbieder te lezen.

Gebruik Hoy

Om Hoy te kunnen gebruiken, moet de onderwijsinstelling je eerst hebben uitgenodigd. Hier ontvang je een e-mail van. Vervolgens dien je je bij Hoy aan te melden met het e-mailadres wat bekend is bij de onderwijsinstelling. Je ontvangt dan een link in je e-mail om in te loggen op je account. Hoy is al te gebruiken met alleen je e-mailadres. Indien gewenst kun je ter beveiliging een zelfgekozen code toevoegen of gebruik maken van Face-ID of Touch-ID (op Apple devices) om de app te ontgrendelen.


Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens, voor zover beschikbaar:


 • Accountgegevens
 • Schoolgegevens (klas, leerjaar, lesgroep, e.d.)
 • Voornaam
 • Initialen
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • School-administratienummer
 • Profielfoto
 • IP-adres
 • Besturingssysteem
 • Netwerk

Wij gebruiken deze gegevens om de overeenkomst die wij met de onderwijsinstelling aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze gegevens, totdat de onderwijsinstelling je account opheft, je de onderwijsinstelling actief vraagt je account op te heffen of de overeenkomst met de onderwijsinstelling eindigt.

Notificaties

Wanneer je gebruik maakt van Hoy, kun je ervoor kiezen om ons notificaties te laten versturen. Zo kun je bijvoorbeeld een melding ontvangen als er een nieuw bericht voor jou klaar staat binnen de applicatie. Deze melding verschijnt dan op jouw apparaat. Binnen Hoy kun je notificaties aan- en uitzetten. Dit is ook mogelijk voor bepaalde dagen en/of tijden.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Unieke user-ID
 • Een door je mobiele apparaat gegenereerde (anonieme) token voor push-notificaties wanneer je er voor gekozen hebt om push-notificaties te ontvangen
 • Je e-mailadres wanneer je ervoor gekozen hebt om notificaties via e-mail te ontvangen

Wij gebruiken deze gegevens enkel wanneer jij hier toestemming voor gegeven hebt. Wij bewaren deze informatie, totdat je je toestemming intrekt. Je kunt je toestemming op ieder moment intrekken door je voorkeuren aan te passen in de instellingen van de applicatie.

Contact en support

Indien je vragen of opmerkingen hebt over het gebruik van Hoy, kun je terecht bij onze kennisbank via de applicatie of via https://support.infowijs.nl/. Het is ook mogelijk om rechtstreeks contact met ons opnemen. Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch, maar ook via het contactformulier van de kennisbank of via de mail.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • Unieke gebruikers-ID
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

Dit doen wij om jouw verzoek om contact met je op te nemen netjes af te kunnen handelen en om de overeenkomst hiertoe met jou uit te voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat wij zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Wanneer kunnen wij jouw persoonsgegevens delen met derden?

Wij delen jouw persoonsgegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met de onderwijsinstelling uit te voeren;
 • je hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze opdracht of in opdracht van de onderwijsinstelling persoonsgegevens verwerken, zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Hostingpartij

Om onze diensten te kunnen verlenen, kunnen wij jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij doen dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

Cookies

Binnen Hoy gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken, zoals pixels (hierna: cookies) van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het gebruik van Hoy automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de gebruiker. Wij en derde partijen gebruiken cookies om:

 • Functionaliteiten van de applicatie mogelijk te maken (technische en functionele cookies)


Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Gedrag binnen de applicatie

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de cookies die wij gebruiken.

Soort

Cookie; Entiteit; waarborgen

Doel

Bewaartermijn

Functioneel

Diversen:

First party cookies met strikt functionele doeleinden.

Deze cookies maken noodzakelijke functionaliteiten van de applicatie mogelijk, zoals het onthouden van inloggegevens.

Sessie

Worden je persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Welke privacyrechten heb je?

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien. 

 • Recht op rectificatie: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen, indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om je toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Deze rechten dien je in principe uit te oefenen bij de verwerkingsverantwoordelijke, dus bij de desbetreffende onderwijsinstelling. Waar nodig zullen wij de onderwijsinstelling bijstand verlenen om gehoor te kunnen geven aan jouw verzoek. Wanneer je jouw verzoek aan ons richt, zullen wij deze doorsturen naar de onderwijsinstelling. Deze zal jouw verzoek dan verder in behandeling nemen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring


Wanneer Hoy wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan jou door te geven.

Vragen of een klacht indienen

Als je vragen hebt, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van je persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met jou. Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Infowijs B.V.

Bella Vistastraat 142 1096 GM Amsterdam

E-mailadres: info@infowijs.nl Telefoonnummer: 085 06 06 286 KvK nummer: 72124008