Privacy

Wat betekent de ‘transparantie’-ambitie van Dekker (OCW) voor scholen?

Geschreven door Thom Rietberg op 09 mrt. 2016

In oktober 2015 heeft staatssecretaris Dekker (OCW) een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij hamert op het belang van transparantie van scholen richting ouders:

Ik vind transparantie in het onderwijs belangrijk en ben nog niet tevreden over de stand van zaken. Ik hoor van ouders dat ze onvoldoende bruikbare informatie kunnen vinden die ze helpt bij het maken van een schoolkeuze.

Uit onderzoek van ministerie OCW is gebleken dat ouders een sterke behoefte hebben aan inzichtelijke informatie over scholen. Dit zou onder andere door scholen zelf op laagdrempelige manier moeten worden aangeboden. Volgens Dekker gebeurt dit nog onvoldoende, daarom zal hij in 2016 en 2017 samen met de PO-raad, VO-raad, LAKS en Ouders & Onderwijs inzetten op transparantie in het primair én voortgezet onderwijs. Lees hier ook de brief van staatssecretaris Dekker.

Wat betekent dit voor scholen?

Wordt er van scholen verwacht dat er aanpassingen worden gemaakt, en zo ja, op welk gebied? Een grote rol is weggelegd voor ICT-tools, zo beargumenteert Dekker:

Tegelijkertijd bieden technologische ontwikkelingen kansen om de door ouders en leerlingen gewenste informatie op een inzichtelijke gebruiksvriendelijke en laagdrempelige manier voor iedereen toegankelijk te maken.

Het is geen geheim dat er op technisch gebied veel voordeel valt te behalen in de onderwijssector. Zo laat een, door Infowijs uitgevoerde, enquête onder ouders van naar de middelbare school gaande kinderen zien dat ‘verouderde’ communicatiemiddelen als de papieren schoolgids haast niet meer worden ingekeken (of gebruikt voor de schoolkeuze), maar dat ouders een grote voorkeur hebben voor online informatieverschaffing.

Maak uw school transparanter

OCW zet zelf al in op het aanbieden van een quick scan van verschillende schoolopties met Scholen op de Kaart, en ook andere initiatieven als 10.000scholen maken feitelijke informatie inzichtelijk en daarmee scholen makkelijk vergelijkbaar. Maar, wat kan een school zelf doen om gebruik te maken van de moderne technologie om de communicatie met ouders te verbeteren en transparanter te maken? Drie tips:

  1. Zorg dat je snel en direct kan communiceren, op een manier die past bij de moderne tijd. Via Hoy kunnen middelbare scholen communiceren via een eigen communicatie app, waarmee ouders makkelijk op de hoogte kunnen worden gehouden en hun vragen kwijt kunnen.
  2. Zorg dat je een online schoolgids aanbiedt, waarin informatie makkelijk wordt gevonden. Sinds twee jaar is een papieren versie niet meer verplicht door de Onderwijsinspectie, wat eindelijk deuren opent om de voordelen van het web te gebruiken voor de schoolgids. Een efficiënt alternatief is onze Schoolwiki, die makkelijk doorzoekbaar is op mobiel, tablet en desktop, en ten alle tijden door de school zelf is aan te passen.
  3. Neem eens in de zoveel tijd een enquête af onder ouders om feedback te verzamelen over het onderwijs (of de communicatie!). Daarvoor is de Hoy app in te zetten, indien jullie school Hoy gebruikt voor de oudercommunicatie. Anders is Google Formulieren een toegankelijke tool om enquêtes af te nemen, terwijl Surveymonkey en Typeform resultaten handig inzichtelijk maken. Vergeet niet terug te koppelen naar de participerende ouders wat u van plan bent met deze feedback te doen!
Ken je Schoolwiki al?

Via de slimme zoekfunctie van de Schoolwiki, hebben ouders inzicht in alle schoolinformatie. Overal en op elk apparaat.

Meer weten?

Verder lezen.

Nog niet uitgelezen? Hier zijn een paar andere posts over Privacy .

Onze nieuwsbrief

We delen maandelijks nieuwe interviews, blogs, nieuwtjes, en product updates in onze nieuwsbrief! Meer dan 2500 mensen gingen je al voor, en ontvangen maandelijks de nieuwste content over schoolcommunicatie.