Brugger

De nieuwe centrale aanmeldweek in het VO: wat gaat er veranderen?

Geschreven door Robin Petter op 26 feb. 2024

Met de recente goedkeuring van het wetsvoorstel "Van eindtoets naar doorstroomtoets" door de Eerste Kamer, staat het voortgezet onderwijs voor een ingrijpende verandering. Vanaf het schooljaar 2023 - 2024 zal er één centraal aanmeldmoment zijn voor leerlingen uit groep 8 die de overstap maken naar het voortgezet onderwijs. Deze nieuwe centrale aanmeldweek, die plaatsvindt in de week voor 1 april, brengt zowel voor basisscholen als middelbare scholen verschillende veranderingen met zich mee.

In deze blogpost zullen we deze veranderingen toelichten en bespreken we de voordelen en nadelen van deze nieuwe aanmeldprocedure voor basisscholen en middelbare scholen, evenals de rol van onze digitale aanmeldtool Brugger in dit proces.

Veranderingen in het basisonderwijs door de centrale aanmeldweek

Voor basisscholen betekent dit dat ze het definitieve schooladvies aan de leerlingen zullen geven vóór de centrale aanmeldweek. Dit advies geeft aan welk niveau het beste bij de leerling past, zoals bijvoorbeeld havo of vmbo en wordt gegeven naar aanleiding van de bevindingen van de docent. Vervolgens vindt in de eerste twee weken van februari een doorstroomtoets plaats, waar de uitslag moet bevestigen dat het gegeven advies passend is bij de leerling.

Het advies zou dus nog naar boven of naar beneden bijgesteld kunnen worden. Zodra het schooladvies definitief is vastgesteld, kunnen leerlingen zich aanmelden voor een middelbare school naar keuze. Dit is in de week vóór 1 april.

Het voordeel voor basisscholen?

 • Leerlingen ontvangen het definitieve schooladvies en de resultaten van de doorstroomtoets eerder, waardoor ze meer tijd hebben om zich voor te bereiden op de overgang naar de middelbare school en eventuele bijstellingen van het advies kunnen verwerken;
 • Een centrale aanmeldweek zorgt voor een gestroomlijnde aanmeldprocedure en maakt het voor basisscholen gemakkelijker om de verwachte aantal leerlingen door te geven aan middelbare scholen.

Wat is het nadeel voor basisscholen?

 • De aanmeldperiode wordt een drukke periode voor basisscholen omdat ze in korte tijd heel veel aanmeldingen moeten verwerken;
 • Het ontbreken van een digitaal aanmeldproces bij scholen kan extra administratieve lasten met zich meebrengen voor basisscholen, doordat ze handmatig papieren aanmeldformulieren moeten verwerken.

Impact van de centrale aanmeldweek op het voortgezet onderwijs

Voor middelbare scholen verandert er ook het één en ander. Zij ontvangen de definitieve inschrijvingen van leerlingen tijdens de aanmeldweek, die plaatsvindt in de week vóór 1 april. Zij gaan dus van twee inschrijfmomenten naar één centrale aanmeldweek. Dit betekent dat de scholen een duidelijker beeld krijgen van het aantal leerlingen dat ze kunnen verwachten voor het nieuwe schooljaar.

Met de centrale aanmeldweek hebben middelbare scholen meer tijd om hun planning en organisatie op orde te krijgen. Ze kunnen beter anticiperen op het aantal leerlingen en hun capaciteit en middelen beter afstemmen op de verwachte aantallen.

Het voordeel voor middelbare scholen?

 • Ze hebben eerder inzicht in het aantal leerlingen dat ze kunnen verwachten, waardoor ze roosters, lesmateriaal en personeelsbezetting beter kunnen plannen;
 • De kans is kleiner dat ze te maken krijgen met onverwachte veranderingen. Waar ze voorheen nog rekening moesten houden met het definitieve advies van een leerling om deze te plaatsen in een klas, is dit probleem verholpen met een centrale aanmeldweek.
 • Er is meer tijd voor de schooladministratie om contact af te handelen met de basisscholen en de ouders omtrent plaatsing, het ophalen van dossiers en of er een match is tussen school en leerling.

Het nadeel voor middelbare scholen?

 • Normaal gesproken kon je de drukte van aanmeldingen verdelen over een aantal weken, nu komt dit allemaal samen in één centrale aanmeldweek;
 • In een week tijd krijgt de leerlingadministratie, afhankelijk van het aantal leerlingen, honderden papieren inschrijfformulieren. Met het oog op overzicht, veiligheid en de AVG is dit een flinke uitdaging.

De voordelen van de nieuwe centrale aanmeldweek

De nieuwe aanmeldprocedure zal voor basisscholen en middelbare scholen wennen zijn, maar uiteindelijk zal het hopelijk leiden tot een beter gestroomlijnd proces.

Gelijke kansen

De centrale aanmeldweek zorgt ervoor dat leerlingen met eventuele bijstellingen van het schooladvies nog steeds de kans hebben om zich aan te melden bij de school van hun keuze. Voorheen konden klassen al vol zitten en dan had je simpelweg geen eerlijke kans meer. Dat probleem is nu verholpen.

Betere planning

De centrale aanmeldweek stelt zowel basisscholen als middelbare scholen in staat om beter te anticiperen op het verwachte aantal leerlingen. Dit zal met name middelbare scholen helpen om onverwachte capaciteitsproblemen te voorkomen en de overgang naar het voortgezet onderwijs soepeler te laten verlopen.

Minder wijzigingen

De centrale aanmeldweek verlaagt de kans dat middelbare scholen te maken krijgen met onverwachte wijzigingen in het aantal leerlingen. Dit helpt basisscholen en middelbare scholen om een betere planning te maken.

Optimaliseer het aanmeldproces met de digitale aanmeldtool Brugger voor middelbare scholen

Tijdens deze eerste nieuwe aanmeldweek organiseren we met een aantal middelbare scholen een gesloten pilot met Brugger. Vanaf januari 2025 kan elke middelbare school Brugger gebruiken om zelf aanmeldformulieren voor nieuwe leerlingen in te richten, ouders hun kinderen te laten aanmelden, alle aanmeldingen te controleren en natuurlijk te exporteren naar jullie administratie. De nadelen waar basisscholen en middelbare scholen mee te maken gaan krijgen tijdens de nieuwe aanmeldweek zijn hiermee direct opgelost.

 • Digitale aanmeldformulieren om fouten en onduidelijkheden te voorkomen;
 • Eén centraal overzicht van alle aanmeldingen;
 • Heel veel tijdswinst door het proces te digitaliseren, via het inladen van de gegevens in Magister en Somtoday.

  Ontdek wat Brugger voor jouw middelbare school kan betekenen!

  Vanaf nu ook aanmelden digitaal?

  Met Brugger laat je ouders hun kinderen eenvoudig online aanmelden voor jullie middelbare school. Terwijl jullie alle aanmeldingen makkelijk controleren en doorzetten naar het administratiesysteem.

  Meer weten?

  Verder lezen.

  Nog niet uitgelezen? Hier zijn een paar andere posts over Brugger .

  Onze nieuwsbrief

  We delen maandelijks nieuwe interviews, blogs, nieuwtjes, en product updates in onze nieuwsbrief! Meer dan 2500 mensen gingen je al voor, en ontvangen maandelijks de nieuwste content over schoolcommunicatie.